FRIHET, KRAFT OCH OÄNDLIGA MÖJLIGHETER!

Frihet är något alla människor vill ha på det ena eller det andra sättet. Kraft är något vi alla kan sakna under perioder av vårt liv t.ex. på grund av inre eller yttre stress. Oändliga möjligheter kan låta som en utopi för den som lever sitt liv begränsande.

Mina arbetsmetoder - vägledande samtal, Mindfulness och Mindful tapping kan hjälpa dig eller din arbetsplats att hantera stress, släppa begränsningar och frigöra dig/er från olika typer av hinder som står i vägen för ett liv i balans.Jag jobbar med metoder för att bygga upp, bevara eller återskapa de resurser man har - enskilt eller ute på arbetsplatser.   d

 h

MIND & ENERGY ERBJUDER:  

Föreläsningar, workshops och kurser i Mindfulness: 

För stresshantering, närvaro i nuet, ökad koncentration/effektivitet och självkännedom. För företag och privatpersoner, enskilt och i grupp. 

Föreläsningar, workshops och Individuella behandlingar i Mindful Tapping: 

En enkel men kraftfull metod som bl.a. bygger på neurofysiologiska kunskaper om hur hjärna och nervsystem fungerar vid negativa händelser, stress och trauman. Med metoden kan fobier, beroenden, negativa minnen och reaktioner som ligger lagrade i hjärnans omedvetna delar behandlas. Genom behandlingen minskar eller försvinner den känslomässiga kopplingen till händelsen/beroendet/tankemönstret. Metoden används även för att nå ökad framgång inom idrott/arbetsliv/skola.

Välkommen till ett kortkostnadsfritt vägledningssamtal per telefon för en skräddarsydd lösning som passar just dig/Er!     

                    

Camilla Nykvist   

Beteendevetare, Dipl. Mindfulnessinstruktör, Cert. i Mindful Tapping