FRIHET, KRAFT OCH OÄNDLIGA MÖJLIGHETER!

Frihet är något alla människor vill ha på det ena eller det andra sättet. Kraft är något vi alla kan sakna under perioder av vårt liv t.ex. på grund av inre eller yttre stress. Oändliga möjligheter kan låta som en utopi för den som lever sitt liv begränsande. Men allt detta går att förändra!

Jag jobbar med metoder för att bygga upp, bevara eller återskapa de resurser man har - enskilt eller ute på arbetsplatser. Mina arbetsmetoder Mindfulness, Mindful tapping och vägledande samtal är mina verktyg för att bidra till de förändringar som önskas.  d

 h

MIND & ENERGY ERBJUDER:  

Föreläsningar, workshops och kurser i Mindfulness: 

För stresshantering, närvaro i nuet, ökad koncentration/effektivitet och självkännedom. För företag och privatpersoner, enskilt och i grupp. 

Föreläsningar, workshops och Individuella behandlingar i Mindful Tapping: 

En enkel men kraftfull metod som b.l.a. bygger på neurofysiologiska kunskaper om hur hjärna och nervsystem fungerar vid negativa händelser, stress och trauman. Med metoden kan fobier, beroenden, negativa minnen och reaktioner som ligger lagrade i hjärnans omedvetna delar behandlas. Genom metoden minskar eller försvinner den känslomässiga kopplingen till händelsen/beroendet/tankemönstret. Metoden används även för att nå ökad framgång inom idrott/arbetsliv/skola.

Metoden är förankrad i neurovetenskapens frontforskning.

Välkommen till ett kort kostnadsfritt vägledningssamtal per telefon för en skräddarsydd lösning som passar just dig/Er!     

                    

Camilla Nykvist   

Beteendevetare, Dipl. Mindfulnessinstruktör, Cert. i Mindful Tapping steg 3