ARBETSGIVARE

Stress är en av de största hälsoriskerna i dagens samhälle. Vi lever i ett högt tempo med många förändringar och det kostar på. Konsekvensen blir att det leder till sänkt välbefinnande för den enskilde, minskad effektivitet i arbetet och skyhöga kostnader för hälso -och sjukvård samt arbetsgivare. Idag är utmattningssyndrom och psykisk ohälsa den vanligaste diagnosen för sjukskrivning i Sverige. Att påstå att det är ett stort växande problem är alltså ingen överdrift.

Många uppmärksammar inte de första tecknen på utmattningssyndrom och tar inte sina symptom på allvar utan går emot sig själva, kämpar på och tror att problemet (till exempel sömnsvårigheter, irritation, hjärtproblem, koncentrationssvårigheter) ska gå över av sig självt. Att agera i tid och förebygga ohälsa, produktionsbortfall och olyckor är således en avgörande faktor för långsiktig hållbarhet både när det gäller på individ och organisationsnivå.

ARBETSMILJÖ

En välmående och trygg personal är avgörande för en bra attraktiv arbetsplats i stort men också med avseende på hållbara resultat för verksamheten. Medarbetarna är våra viktigaste resurser! Så också en stabil, lyhörd och fokuserad ledare!

Hur ser det ut på er arbetsplats? Behöver ni stöd med att stärka organisationen genom att minska den arbetsrelaterade ohälsan?Behöver personalen bli mindre stressade, känna mer arbetsglädje, bli mer fokuserade samt rent allmänt mer balanserade?  

Mina metoder handlar om att implementera enkla "verktyg" till den enskilde medarbetaren och även delge förhållningssätt som blir hållbara och beständiga över tid. Ett förhållningssätt som bidrar till en individ i balans, med bättre fokus och en ökad förmåga att hantera förändringar inom både privatliv och arbetsliv.

       NY ARBETSMILJÖLAG - UTÖKAT ANSVAR

31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla.

Man skärpte då kraven för det förebyggande arbetsmiljöarbetet som arbetsgivare blev skyldiga att bedriva. De nya föreskrifterna “konkretiserar" arbetsmiljölagen på ett tydligare sätt t.e.x hur man förebygger och hanterar en ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling etc. Detta kan ske på en rad olika sätt t.e.x genom föreläsningar, utbildningar etc.

 

MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är mycket väl vetenskapligt prövat med goda resultat mot stressrelaterade besvär. "Mindfulness på arbetsplatsen" är ett koncept skräddarsytt för att passa arbetsplatsers vanligaste problemområden och behov. De senaste årens forskning kring mindfulness visar på en mängd positiva effekter såsom:

  • förbättrar arbetsminnet
  • stärker koncentrationsförmågan
  • ökar förmågan att hantera förändringar 
  • ökad självkontroll/impulskontroll
  • ökad känslomässig balans
  • ökar kreativiteten
  • bättre sömn
  • ökat välmående
  • minskar stresshormonet kortisol

Exempel på kunder i Sverige där man genomfört ”Mindfulness på arbetsplatsen” (som är ett program utarbetat av Mindfulnesscenter) är: Trafikverket, Sparbanken Nord, Dina försäkringar, Tieto, NCC och Karolinska Sjukhuset.  

Träningen ligger i linje med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter gällande det psykosociala ansvaret och hjälper dig och ditt företag att minska psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Dina medarbetare får redskap för att öka närvaron i nuet, känna större arbetsglädje, öka sitt fokus samt får verktyg för att hantera förändringar och stress.  

Det kommer flera hundra nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Läs gärna mer om Mindfulness på arbetsplatsen i denna artikel från SVD: https://www.svd.se/medveten-narvaro-pa-jobbet

samt andra artiklar och rapporter på: 

www.mindfulnesscenter.se/forskning

http://www.goamra.org  

Vårda din personal så växer både de och ert företag!   

FÖRELÄSNING, WORKSHOP, KURSER

Det jag kan erbjuda dig som arbetsgivare är föreläsningar, workshops och kurser i Mindfulness:  

 - Inspirationsföreläsning i Mindfulness ca:1-2 tim 

Föreläsning under en konferens/Apt/friskvårdsdag/kick-off etc. Jag kommer ut till er arbetsplats och föreläser om Mindfulness där vi bl.a. går igenom symptom på stress, konsekvenser av att ignorera stress över tid, konsten att vara i nuet, mulitasking, samt metoder i stresshantering. Föreläsningen kan ev. vara en inkörsport till en längre kurs i mindfulness. 

- Mindfulness för en 1 dag (6 timmar)

En dag där vi fördjupar oss i mindfulness teoretiskt samt praktiskt. Vi testar olika tekniker och övningar och kopplar ihop det med teorin på ett lättförståeligt sätt. Efter denna dag ska dina medarbetare ha fått en större förståelse för mindfulness som förhållningssätt i livet samt fått med sig tekniker och övningar för att lättare kunna hantera stressfyllda situationer, bli mer effektiv och balanserad. Perfekt att ha som en friskvårdsdag för personalen! 

- Kurs i mindfulness -"Mindfulness på arbetsplatsen"

Vi går djupare in på mindfulness och varvar praktiska övningar med teori. Varje person tränar i ett internetbaserat träningsprogram som genomförs 2 ggr 10 min per dag. Kursen pågår i 12 veckor.

Utbildningen består av 8 teman. Träffarna sker 1 gång i veckan de första 4 veckorna och därefter
varannan vecka. Träffarna har olika fokusområden som tex hantera stress, fokus/distraktioner och hantera reaktioner och känslor. Total utbildningstid 12-16 veckor. Efter utbildningen tillkommer 2 uppföljningsträffar för implementering och uppföljning av handlingsplaner med förhoppningen att skapa en långsiktig förändring.

Det är dock fullt möjligt att skräddarsy föreläsningar och kurser utifrån ert behov.  

Priser enligt offert.