FAMILJEKORTET - BABYCARD

Jag har ett samarbete med Babycard. Kortet är framtaget för barnfamiljer och är laddat med rabatter och erbjudanden som passar hela familjen, huset och bilen. Kortet är gratis och gäller för den som är gravid eller har småbarn hemma.Genom detta förmånskort har du/ni möjlighet att köpa tjänster via mig till ett rabatterat pris. Genom din app på tex mobilen missar du aldrig när jag lägger upp nya erbjudanden kontinuerligt.

http://www.babycard.se/karlstad

Jag genomför även sessioner via Skype för den som bor långt borta eller har svårt att komma till mig!

MAMMA

Att vara nybliven mamma kan vara helt fantastiskt på många sätt. Men det kan också innebära en "cocktail" av känslor som är både positiva och negativa. Känslor av skuld, otillräcklighet och trötthet är inte helt ovanligt. Tankar som -vad är okej att känna eller inte kanske dyker upp med jämna mellanrum? Inte heller är det ovanligt att tänka att "vart tog jag vägen i alla vardagsbestyr"? Genom samtal och reflektion kan oroande tankar och känslor normaliseras och hanteras.

REGNBÅGSFAMILJ

Idag finns ett brett spektrum av familjekonstellationer vilket innebär att inte alla barnfamiljer består av en mamma, pappa och barn. Det har därför blivit allt vanligare för samkönade par att bilda familj och få barn inom sina parrelationer. Att tillhöra en regnbågsfamilj behöver inte innebära större svårigheter men kanske andra utmaningar som inte den "klassiska kärnfamiljen" ställs inför. 

PAPPA

Nybliven pappa eller mitt i småbarnsåren? Att bli pappa är omvälvande på många sätt och ställer ofta andra krav på dig än vad som ställs på mamman. Många pappor upplever att mammarollen är mer självklar och att deras roll som pappa är mer diffus. Att hitta en ny roll i en nybliven familj kan vara stressfyllt även för den mest tålige. Att få möjlighet att diskutera detta med någon utomstående kan hjälpa till att få ett annat perspektiv på situationen.


"LIVSPUSSLET"

Småbarnsåren innehåller ofta stora delar stress då vi ska få ihop vårt "livspussel". Brist på sömn i kombination med stress på dagen påverkar oftast humöret på ett negativt sätt. Stress kan skapa onödigt lidande genom att enträgna negativa/oroliga tankar står i vägen för ditt dagliga välmående. Genom att få kontroll på dina tankar får du större kontroll på dina känslor. Genom relativt enkla verktyg i vardagliga situationer kan du få större kontroll över dig själv i stressfyllda situationer. Du kan se tydligare vad som pågår och genom större medvetenhet ta beslut som gynnar dig i längden. Hushålla med din energi och hitta balansen i vardagen. 

Det kan också vara så att du eller din partner har en belastande arbetssituation vilket kan göra att även relationerna hemma blir lidande.

Genom vägledande samtal kommer vi gemensamt fram till vilket ditt behov är. Därutöver anpassar jag metoder, strategier och verktyg utifrån varje given situation. Detta oavsett om den är relation -situation eller arbetsrelaterad.

FÖRLOSSNINGSRÄDSLA

Att känna oro inför sitt barns födelse är inget ovanligt. Är det första gången är det självklart att man kan känna oro inför det okända och vad det kommer innebära för mig som kvinna. Är du omföderska kan du istället känna oro på grund av vad du har upplevt under tidigare förlossningar. Oavsett orsak till din rädsla inför att föda är det inte optimalt att känna rädsla inför en förlossning. Rädsla är nämligen också en form av stress och vid hög stresshalt i kroppen har man svårare att hantera smärta. Att hitta ett sätt att reducera denna rädsla/stress är därför angeläget. Med metoderna Mindfulness och/eller Mindful tapping kan du få "verktyg" och strategier för att kunna föda fram ditt barn utifrån ett lugnt sinne och en avslappnad kropp.