MINDFUL TAPPING

Till vänster kan du se vart de olika akupunkturpunkterna sitter på kroppen. Till höger en introduktion till metoden Mindful Tapping med Ann-Sofie Forsberg som är en av grundarna av metoden (Kjell Forsberg den andra).


VAD ÄR MINDFUL TAPPING?

Mindful Tapping® är ett psykobiologiskt koncept som bygger på neurobiologisk forskning från stress- och traumafältet med metoder som reglerar nervsystemet. Den innehåller olika tekniker och kunskaper såsom tapping, TAT, BSFF, Mindful-EP (ögonpositioner), långsamma rörelser, papegojtekniken, integrering av bild-, hörsel-, lukt-, smak- och känselminnen/muskelminne i kombination med somatic experiencing/mindfulness. Detta gör att man kan nå både ordlösa kroppsminnen dvs. implicita minnen och minnen man har ord för dvs. explicita minnen.  

HUR SKAPAS PROBLEM?

Från den dagen vi föds utsätts vi för olika negativa händelser som "lagras” i kroppen och formar vår hjärna och vårt nervsystem. Nya forskningsresultat visar hur hjärnan och nervsystemet fungerar och hur fight/flight/freeze-reaktioner sätter just spår i oss. Ditt nervsystem påverkas av allt du tänker oavsett om det är ett minne, något som sker nu eller en tanke om framtiden. Obearbetade ”lagringar” kan senare visa sig som fobier, ilska, PTSD (post traumatisk stress syndrom) värk, beroenden (alkohol, rökning, matmissbruk, spelmissbruk etc) depression eller begränsade tankemönster om oss själva, om vad vi kan och inte kan uppnå. Helt enkelt olika begränsningar som gör att du inte kan leva ditt liv till fullo. Det är inte alltid möjligt att ändra på sitt beteende, känslor och tankar på ett medvetet plan, speciellt då du kanske inte ens är medveten om vad grundorsaken är till ditt problem. 

METODENS MÖJLIGHETER

Du kan "omprogrammera" dina reaktioner på olika minnen, situationer, tankar du har om dig själv etc, så att din kropp och hjärna inte längre "går igång" när du tänker på ett minne eller är i en specifik situation. Genom Mindful tapping kan man ta hand om allt från scenskräck, trauman, oro, mer fokuserad på jobbet till att ta hand om begynnande huvudvärk. En mycket lättlärd metod som kan användas som en slags daglig återhämtning. Fördelen med Mindful tapping är att vi kan jobba bortom orden. Dess olika tekniker gör att man kan jobba med ovanstående problemområden, minnen och reaktioner som ligger lagrade i hjärnans omedvetna delar. Det är därför en väldigt effektiv metod för att nå ner på djupet hos oss människor och det kräver inte heller att man som klient måste prata en massa om sina problem utan vi utgår istället från kroppen där problemen är "lagrade". Dessutom är det ett ypperligt "verktyg" som du får med dig hem och där du själv kan ta hand om jobbiga känslor. Metoden används även för att nå framgång inom idrott, arbetsliv, förlossningsrädsla,studier eller andra områden där du vill bli fri från begränsade tankemönster.

HUR GÅR EN SESSION TILL?

Under en session hos mig utgår jag från dig och det du upplever i stunden. Ditt "problem" aktiveras i ditt nervsystem när du börjar tänka på det. Du "tappar/knackar" oftast själv på dina akupunkturpunkter men guidas av mig längs vägen. "Tappingen" lugnar ner ditt nervsystem. Därefter jobbar vi oss igenom olika kroppsliga förnimmelser, minnen och/eller tankar som ev. dyker upp. Jag anpassar därefter de olika metoderna i mindful tapping utifrån det som framkommer och vad som visar sig vara mest effektivt för dig i stunden. En session tar ca:1 timme. För mig är det viktigare att vi avslutar sessionen i ett hanterbart läge för dig istället för en exakt tidpunkt.

HUR MÅNGA GÅNGER BEHÖVER JAG GÅ FÖR ATT BLI AV MED MITT PROBLEM?

Som i alla behandlingar både inom traditionell sjukvård och i mer otraditionella metoder finns inga 100 %-iga garantier för att helt bli av med ett problem. Det är väldigt individuellt och beror på vilken typ av problem och hur komplext det är, det kan vara allt från en gång till 30 gånger. Men generellt sett så brukar de flesta känna av en stressreducering ganska omgående samt en minskad omfattning av problemet redan efter 3-4 gånger.

Du är välkommen att höra av dig till mig för ett kostnadsfritt vägledningssamtal om du är osäker på om det här är en metod just för dig.

Jag genomför även sessioner via Skype för den som bor långt borta!

Pris: 690 kr 

Är du studerande, pensionär, arbetslös eller långtidssjukskriven erbjuds du 10 % rabatt på ordinarie pris. 

För företag erbjuder jag föreläsningar och workshops. Priser enligt offert.

Boka via mail  info@mindandenergy.se   telnr: 070-695 61 20 eller via www.bokadirekt.se 

 

 

SAGT AV KLIENTER:

"Så här lugn har jag inte känt mig utan mediciner"! 

"Det här var konstigt, jag kan inte riktigt beskriva det men jag känner mig så lugn och tom. Fast på ett bra sätt"

"Du det här var häftigt, jag har inte varit med om något liknande men det funkar ju helt klart"!

"Vet du nu känner jag att jag kommer klara av det här, det känns okej, jag kommer fixa det"!

                 TEKNIKER I MINDFUL TAPPING