SAMTAL

Behöver du prata med någon? 

Ibland behöver man bara få möjlighet att ”bolla med någon” utanför sin egen bekantskapskrets. Ibland står man inför ett vägskäl, har relationsproblem, dålig självkänsla, oro eller har drabbats av en oväntad livshändelse som i nuläget känns svår att hantera. Livet blir ju inte alltid som vi tänkt oss. Men det kan också vara så att du känner att du har tappat ”din riktning” i livet och därför behöver få möjlighet att sätta ord på det som känns besvärligt och få hjälp att se saker i ett nytt perspektiv.

När du kommer till mig får du möjlighet att konkretisera och sortera din nuvarande situation, se dig själv i ett annat ljus och veta att det du sagt stannar där. Jag lägger stor vikt vid vårt relationsarbete på så vis att vi gemensamt söker efter svar och lösningar. Samtalens karaktär har ett konkret fokus på möjligheter. Min målsättning är alltid att möta dig som klient där du är och lita på att du som individ känner dig själv bäst. Genom lyhördhet, nyfikenhet och erfarenhet försöker jag stötta dig i att agera i positiv riktning då det krävs eller jobba för ett accepterande för det som är om du inte vill/kan påverka din situation.

Det kan också vara så att vi gemensamt kommer fram till att du vill gå vidare med någon av mina andra inriktningar såsom individuell behandling i Mindful tapping eller individuell coachning i Mindfulness.

Du går till mig så länge du känner att det känns meningsfullt.

Min ambition är att när du lämnar mig gör du det med en känsla av hopp.  

Varmt välkommen!

Tidsåtgång: 60 min 

Pris: 550 kr då du bokar för första gången, därefter betalar du 690 kr.

Är du studerande, pensionär, arbetslös eller långtidssjukskriven erbjuds du 10 % rabatt på ordinarie pris 

Boka via mail info@mindandenergy.se, telnr: 070-695 61 20 eller via www.bokadirekt.se