OM MIG 

Mitt namn är Camilla Nykvist och jag bor och verkar i Karlstad. Jag har alltid haft ett "sökande inre" med ett stort intresse för personlig utveckling, alternativa metoder och vägar i livet. Min vetgirighet har alltid fått mig att söka efter mer kunskap och nya erfarenheter. Mitt intresse för att jobba med människor började växa sig extra stark för ca:15 år sedan. Jag valde då att gå från restaurangbranschen till "människobranschen".  

De senaste åren har jag jobbat som samordnare inom arbetslivsinriktad rehabilitering med personer med psykisk, fysisk och komplex problematik. Personer som behövt "rustats" för att komma ut i arbetslivet. Förutom min samordnarroll har jag även haft möjlighet att hålla grupper i meditation och mindfulness samt individuella sessioner med mindful tapping. Arbetet som samordnare har gett mig stor kunskap om hur vi människor fungerar. Det har också fått mig att söka efter metoder som jobbar på djupet, håller över tid och som kan vara ett "verktyg" som individerna själva kan använda sig av.

För drygt 12 år sedan kom jag i kontakt med EFT (Emotional Freedom Techniques) utvecklat av Gary Craig, USA. Metoden används för att bli av med fobier, beroenden, trauman,värk etc. Det hela förändrades ytterligare när jag för några år sedan kom i kontakt med Mindful tapping som innehåller flera olika tekniker, vilket gör den både mer effektiv och flexibel då det finns större möjligheter att skräddarsy behandlingen utifrån den person som sitter framför mig. Därav valde jag att utbilda mig i Mindful Tapping för att kunna hjälpa människor på djupet, där orden inte räcker till alla gånger. 

Jag har även valt att utbilda mig till mindfulnessinstruktör då jag upplevt ett ökat behov från människor (inklusive mig själv) att hitta stressreducerande metoder i dagens intensiva samhälle. Idag brinner jag för att hjälpa privatpersoner, arbetsgivare och organisationer med att hantera stressfyllda situationer för att på så vis bli mer balanserade och effektiva i nuet. 

Jag vidareutbildar mig kontinuerligt inom olika områden dels för att min kunskapstörst är stor dels för att jag vill hålla mig uppdaterad vad gäller kunskap och forskning.

Jag är diplomerad Mindfulnessinstruktör och ingår i nätverket av Mindfulnessinstruktörer på Mindfulnesscenter AB. 
Jag är även medlem i center för energipsykologis grupp av certifierade mindful tappers och ingår även där i lärargruppen.


/Camilla Nykvist

Delar av mina utbildningar/kurser:

-Beteendevetare - Filosofie kandidatexamen psykologi

-Dipl. Mindfulnessinstruktör via Mindfulnesscenter (utbildningen har sin bas i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) och MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy).

-Mindfulness för professionella via Naturligt Vis (kursen utgår ifrån mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)

 -Påbyggnadsutbildning "Mindfulness på arbetsplatsen" via Mindfulnesscenter

-Cert. i Mindful Tapping steg 3 via Center för energipsykologi i Norden AB

-KBT

-Metodstödjare i MI (motiverande samtal)

-Hälsa och avslappning - en kurs i teorier om stress samt verksamma avslappningsmetoder såsom meditation, floating och yoga

-JGL -utbildning (jämställdhet, genus och ledarskap)

-Pågående - steg 1 utbildning i psykoterapi vid Svenska institutet för kognitiv beteendeterapi